Dubaj – ludność i skład etniczny

201
com_content.category
(3 razy zagłosowano, średnia ocena 3.67 na 5)
Dubaj – ludność i skład etniczny3.67 out of 50 based on 3 voters.


Dubaj to miejsce, gdzie rdzenni mieszkańcy stanowią niewielki fragment mozaiki narodowościowej. Większość mieszkańców to imigranci, którzy przyjechali do Dubaju w celach zarobkowych.

Dubaj | Językiem urzędowym ZEA jest arabski
Dubaj | Językiem urzędowym ZEA jest arabski (by pejmanphotos )

Skład etniczny – statystyka

Według danych z 2009 r. liczba ludności emiratu Dubaj wynosi 1 771 000 osób. Istnieje duża dysproporcja liczby kobiet w stosunku do liczby mężczyzn – mężczyzn jest ok. 3 razy więcej. Zaledwie 17% populacji emiratu stanowią rdzenni mieszkańcy (dane z 2005 r.). Liczba ta stale się zmniejsza.

Najliczniejszą grupą etniczną w Dubaju są Hindusi (ok. 51% wszystkich imigrantów). Bardzo licznymi grupami są Pakistańczycy (16%) oraz emigranci z Bangladeszu (9%). Około 3% imigrantów stanowią Filipińczycy. Niemałą grupę stanowią też obywatele Somalii (ok. 30 000 osób). Znaczny odsetek imigrantów wywodzi się z Iranu (ok. 25%).

W Dubaju mieszkają ponadto Europejczycy, Amerykanie, Australijczycy oraz emigranci z innych krajów azjatyckich niż wymienione wyżej.

Styl życia, etykieta i zachowanie mieszkańców Dubaju

202
com_content.category
(2 razy zagłosowano, średnia ocena 4.00 na 5)
Styl życia, etykieta i zachowanie mieszkańców Dubaju4.00 out of 50 based on 2 voters.


Turysta przybywający do Emiratów będzie traktowany z szacunkiem i z pewnością doświadczy arabskiej gościnności. W Dubaju będziemy się czuli dobrze, a miejscowi obdarzą nas sympatią jeśli będziemy zwracać uwagę na tamtejsze zwyczaje i wymogi dobrego wychowania.

Dubaj | Mieszkańcy Dubaju są gościnni i otwarci
Dubaj | Mieszkańcy Dubaju są gościnni i otwarci (by sybot )

Religia

Charakterystycznym dźwiękiem w krajach muzułmańskich, jest pięciokrotne w ciągu dnia wezwanie do modlitwy, wyśpiewywane przez muezzinów z balkonów minaretów.

Zjednoczone Emiraty Arabskie to kraj, w którym szkoła prawa muzułmańskiego w praktyce nie zezwala niemuzułmanom na wstęp do meczetów. Jedynym meczetem otwartym dla osób innego wyznania jest Meczet Jumeirah.

Mniejszości religijne w Dubaju

200
com_content.category
(2 razy zagłosowano, średnia ocena 3.00 na 5)
Mniejszości religijne w Dubaju3.00 out of 50 based on 2 voters.


Pod względem religijnym, Dubaj jest najbardziej tolerancyjnym emiratem. Ze względu na mnogość emigrantów z różnych krajów, wyznających różne religie, rząd musiał przystosować prawo do potrzeb tak znaczących mniejszości wyznaniowych. Jest to jedyny emirat, gdzie znajdziemy nie tylko chrześcijańskie kościoły, ale nawet świątynie hinduistyczne.

Dubaj | Według danych, około 5% mieszkańców ZEA to katolicy
Dubaj | Według danych około 5% mieszkańców ZEA to katolicy (by mcaven )

Statystyki

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich nie istnieją oficjalne statystyki dotyczące liczby wyznawców innych religii niż islam. Obywatelami ZEA mogą być jedynie „tubylcy” i tylko ich obejmuje się w takich statystykach. Wszyscy obywatele są muzułmanami (w większości sunnitami). Przyjezdni natomiast – w dużej części wyznawcy innych religii – nie mogą otrzymać obywatelstwa i nie są też obejmowani żadnymi oficjalnymi statystykami.

Muzułmanie w Dubaju

197
com_content.category
(2 razy zagłosowano, średnia ocena 3.00 na 5)
Muzułmanie w Dubaju3.00 out of 50 based on 2 voters.


Islam jest w Zjednoczonych Emiratach Arabskich religią państwową, i określany jest jako taki przez konstytucję. W Dubaju wszyscy obywatele (czyli rdzenni mieszkańcy) wyznają islam; jest on też religią wyznawaną przez bardzo duży odsetek imigrantów, choć bynajmniej nie jedyną.

Dubaj | Kopuła Meczetu Jumeirah
Dubaj | Kopuła Meczetu Jumeirah (by atomicjeep )

Charakterystyka islamu w Dubaju

Większość obywateli Dubaju (czyli zaledwie ok. 20% ogółu ludności zamieszkującej emirat) wyznaje islam sunnicki. Jako religia państwowa znajduje się on pod szczególną opieką władz. 95% wszystkich meczetów sunnickich jest finansowana lub współfinansowana przez rząd. Rząd zatrudnia również wszystkich sunnickich imamów.

Mniejszości szyickiej zapewniono wolność wyznania. Szyici mają swoje meczety; są one finansowane ze środków prywatnych, nie otrzymują dotacji państwowych. Imamowie szyiccy są w Dubaju mianowani przez rząd (inaczej niż w innych emiratach).